بیوگرافی

بیوگرافی دکتر علی کوشان

دکتر علی کوشان جز ۱۰ نفر برتر کشور در دوره تخصصی بوده و در این دوره بیش از ۱۸ مقاله در زمینه بیماری های شانه از ایشان منتشر گردید و پس از طی کردن دوره ۴ ساله تخصص در دانشگاه تهران و دریافت بورد تخصصی جراحی ارتوپدی از این دانشگاه  در سال ۹۲ تنها پذیرفته شده دوره فلوشیپ فوق تخصصی دست و شانه میباشد. که دوره فلوشیپ فوق تخصصی دست را به مدت ۱۸ ماه در دانشگاه تهران گذرانده و فلوشیپ فوق تخصصی شانه را در مرکز جراحی شانه پاریس به مدت ۸ ماه در نزد بزرگان این عمل از جمله پرفسور فلیپه ولنتی (Philippe Valenti) گذراند. و امروز افتخار دارد که یکی از ۱۰ نفر فلوشیپ فوق تخصص جراحی دست و شانه کشور است.

بیوگرافی دکتر کوشان فوق تخصص جراحی شانه، کتف و دست

• عضو انجمن جراحان شانه اروپا

• عضو انجمن جراحان دست آسيا-پاسيفيك

• عضو اكادمی American orthopedic association

• دارای مدرک دوره تکمیلی جراحی شانه در فرانسه

• دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه تهران

• فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست از دانشگاه تهران

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی شانه چیست ؟

کلمه فلوشیپ فوق تخصصی شاید کلمه ای باشد که برای بسیاری از افراد شناخته شده نباشد. اما معنی این کلمه چیست؟
فلوشیپ فوق تخصصی یک دوره تخصصی است که میتوان گفت مشابه دوره فوق تخصص در گرایش های دیگر پزشکی است اما به دلیل آنکه در برخی از تخصص ها مانند فلوشیپ فوق تخصصی جراحی شانه پزشکان بسیار کمی پذیرفته میشوند لذا بجای برگزاری دوره ی فوق تخصص ، نام فلوشیپ فوق تخصصی به این دوره آموزشی داده میشود. جراحی شانه